ลูกค้าสัมพันธ์ > ฝ่ายขาย > ภาคตะวันตก
 
 
ข่าวสารฝ่ายขายตะวันตก

ข่าวประจำเดือนกันยายน 2551

 1. วันที่ 18 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันเกิด คุณวาสนา จำปานิล
  แห่ง หจก.นิ่มเจริญการค้า

 2. วันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันเกิด คุณเกษม ชวนบุญ
  แห่ง หจก.พงษ์ศิริชัยวัสดุอุตสาหกรรม

 3. วันที่ 22 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันเกิด คุณอังคณา เตชะเพิ่มผล
  แห่ง บจก.ฮั้วพาณิชย์

 4. วันที่ 29 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันเกิด คุณวินิจ กลั่นกรอง
  แห่ง หจก.ซี.เค.เจริญกิจพัฒนา

 5. วันที่ 29 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันเกิด คุณกมนทรรศน์ มิตรสัมพันธ์
  แห่ง หจก.มิ่งทรรศน์ค้าวัสดุก่อสร้าง

พวกเราชาวทีพีไอ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข
ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ และร่ำรวยยิ่ง ๆ ขึ้นไป
 
 
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไข