ลูกค้าสัมพันธ์ > ฝ่ายขาย > กรุงเทพมหานคร
 
 
ข่าวสารฝ่ายขายกรุงเทพมหานคร

ข่าวประจำเดือนกันยายน 2551(แผนกขายกทม.1)

1. เนื่องจากในวันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันเกิดคุณแสงรพี ศรีอริยวัฒน์
ภรรยาคุณวริทธิ์ ศรีอริยวัฒน์ ผู้จัดการ บจก.นิวเทรดวัสดุภัณฑ์ ซึ่งทางทีพีไอ โดยคุณศุภชัย คชเสนี ผู้จัดการฝ่ายขาย ได้เข้าอวยพร เราชาวทีพีไอก็ขอให้คุณสุริยัน มีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง กิจการเจริญรุ่งเรือง

2. เนื่องจากในวันที่ 16 กรกฎาคม เป็นวันคล้ายวันเกิดคุณธีรวัฒน์ กองอำนวยสุข กรรมการผู้จัดการ บจก.สยามอภิภัณฑ์วัสดุ ซึ่งทางทีพีไอ โดยคุณพรเทพ บัญชากิตติคุณ และผทข.ได้เข้าอวยพร ขอให้คุณธีราวัฒน์ มีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง กิจการเจริญรุ่งเรือง

3. เนื่องจากในวันที่ 23 กันยายน เป็นวันคล้ายวันเกิดคุณสุริยัน ปีติพีรกุล รองประธานกรรมการ บจก.น่ำเฮงคอนกรีต (1992) ซึ่งทางทีพีไอ โดยคุณวรวุฒิ อัศวบุญญาเลิศ รองผู้จัดการใหญ่สายขาย ได้เข้าอวยพร เราชาวทีพีไอ ก็ขอให้คุณสุริยัน มีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง กิจการเจริญรุ่งเรือง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าวประจำเดือนกันยายน 2551(แผนกขายกทม.2)


1. ขอแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันเกิดลูกค้า คุณกุลชัย จุติสมุทร กรรมการผู้จัดการของ บจก.ซีเมนต์แมททีเรียล (วันที่ 3 สิงหาคม)

2. ขอแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันเกิดลูกค้า คุณธนวุฒิ วุฒิธนกุล กรรมการผู้จัดการของ บจก.วานิชโฮมมาร์ท (วันที่ 3 สิงหาคม )

3. ขอแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันเกิดลูกค้า คุณสมจิตร์ จันตะกูล กรรมการผู้จัดการของ บจก.พี.เอส.เอส.คอนกรีต (วันที่ 25 กรกฎาคม )

4. ฝ่ายขายขอแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของลูกค้า กรรมการ บจก.วาณิชโฮมมาร์ท คุณธนวุฒิ วุฒิธนกุล ซึ่งเวียนมาครบรอบในวันที่ 3 สิงหาคม ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ประสบแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง ค้าขายร่ำรวย เงินทองไหลมาเทมา คิดหวังสิ่งใดขอให้สมปราถนาทุกประการ ดำเนินธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรือง ขายปูนทีพีไอ ดีขึ้นร้อยเท่า พันทวีนะคะ

5. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด คุณศิริชัย กิจศรีวิโรฒ(11 ก.ย.) กรรมการผู้จัดการ บมจ.เวลธ์-แมท เซ็นเตอร์ กทม.2 ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ ประสพแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง ดำเนินธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรือง คิดหวังสิ่งใดสมปราถนาทุกประการ

6. ฝ่ายขายขอแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ ลูกค้า ผู้บริหาร บจก.ก.ไพบูลย์ คุณพรชัย เกียรติปัญญา ซึ่งเวียนมาครบรอบในวันที่ 12 กันยายน 2551 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ประสบแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง ค้าขายร่ำรวย เงินทองไหลมาเทมา คิดหวังสิ่งใดขอให้สมปราถนาทุกประการ ดำเนินธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรือง ขายปูนทีพีไอ ดีขึ้นร้อยเท่าพันทวีนะค่ะ

 
 

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไข