ลูกค้าสัมพันธ์ > ฝ่ายขาย > ภาคเหนือ
 
 
ข่าวสารฝ่ายขายภาคเหนือ

ข่าวประจำเดือนกันยายน 2551

 1. แผนกขายภาคเหนือ ขอแสดงความยินดี
  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของคุณอรวรรณ แท่นนพรัตน์
  หจก.ซี.พี.แอล อ.เมือง จ.พิษณุโลก ในวันที่ 19 กันยายน 2551 ขอให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง การค้าเจริญรุ่งเรืองและสนับสนุนทีพีไอต่อไปนะค่ะ


 2. แผนกขายภาคเหนือ ขอแสดงความยินดี
  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของคุณพินิจ กังวานวิทย์
  บจก.เชียงรายคอนกรีต อ.เมือง จ.เชียงราย ในวันที่ 20 กันยายน 2551 ขอให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง การค้าเจริญรุ่งเรือง และสนับสนุนทีพีไอต่อไปนะค่ะ


 3. แผนกขายภาคเหนือ ขอแสดงความยินดี
  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของคุณโสภา มโนไพลบูลย์
  บจก.รื่นรวยค้าเหล็ก และวัสดุ(2005) อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ในวันที่ 24 กันยายน 2551 ขอให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง การค้าเจริญรุ่งเรืองและสนับสนุนทีพีไอต่อไปนะค่ะ


 4. แผนกขายภาคเหนือ ขอแสดงความยินดี
  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของคุณศรยุทธ เล้าตระกูล
  หจก.แพร่วิศวกรรม อ.เมือง จ.แพร่ ในวันที่ 24 กันยายน 2551 ขอให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง การค้าเจริญรุ่งเรืองและสนับสนุนทีพีไอต่อไปนะค่ะ

 
 
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไข