ลูกค้าสัมพันธ์ > ฝ่ายขาย > ภาคตะวันออก
 
 
ข่าวสารฝ่ายขายภาคตะวันออก
ข่าวประจำเดือนกันยายน 2551 (แผนกขายภาคตะวันออก)
  1. ขออวยพรในวันคล้ายวันเกิดของ คุณแดง รัศมีภัค (ร้านลี้ย่งเส็งจั่น) วันที่ 25 กันยายน 2551 ขอให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรง ค้าขายเจริญรุ่งเรืองตลอดไป

 
 
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไข