ข่าวสาร
 
 

โครงการ Architecture design contest 2018

การประกวดแข่งขันการออกแบบ เพื่อช่วยให้นิสิต/นักศึกษาเกิดความตื่นตัว และได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯอย่างเหมาะสม สามารถนาข้อมูลมาใช้ในการออกแบบผลงานส่งเข้าประกวด เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท ทั้งนี้ หลังจบการประกวด ทางบริษัทฯ จะได้นาแบบบ้าน ที่ผ่านรอบคัดเลือกทั้งหมด จานวน 10 ผลงาน ไป เผยแพร่งานออกแบบให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจนาไปปรับใช้ อันจะเป็นการก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมอีกทางหนึ่งด้วย

รายละเอียด / ใบสมัคร

  

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รายการส่งเสริมการขาย "บัตรกำนัลจากใจ ฉลากทีพีไอให้โชค" จับรางวัลในวันที่ 28 เมษายน 2560 (คลิกเพื่อขยายภาพ)

 
 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)และบริษัทในเครือ ร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)และบริษัทในเครือ ร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกถึง ระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล โดยมี นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)และบริษัทในเครือ ร่วมในพระพิธี ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง 

ทีพีไอ ซินไบโอติกส์
INSIDE BUSINESS NEWS CEO TALK สัมภาษณ์ คุณประชัย เลี่ยวไพรัตน์
 

แจ้งผลยื่นอุทธรณ์การยกเลิกคำร้องและข้อเสนอการขายไฟฟ้า TPIPP

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้พิจารณาอุทธรณ์ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) แล้วมีมติให้ขยายระยะเวลาลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างบริษัทฯ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ออกไปจนถึงวันที่ 7 กันยายน 2560 / Download


Download 

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในภาคใต้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2559 และได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงเดือนมกราคม 2560 ส่งผลให้น้ำท่วมขังในพื้นที่เป็นระยะเวลานาน ทางกรมปศุสัตว์จำเป็นต้องอพยพสัตว์ออกจากพื้นที่ดังกล่าว

บริษัททีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรีย์ จำกัด ได้ให้การสนับสนุนกรมปศุสัตว์ โดยมอบผลิตภัณฑ์สารเสริมชีวนะ ซินไบโอติกส์ และผลิตภัณฑ์ทีพีไอ ไบโอ 12 เพื่อช่วยสร้างสุขอนามัยและป้องกันโรคระบาดสัตว์ ในระหว่างการขนย้าย เพื่อให้การอพยพสัตว์ออกจากจุดน้ำท่วมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องภาคใต้โดยเฉพาะเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติในครั้งนี้ด้วย

  

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

พลังงานหมุนเวียนสะอาด สีเขียว


<


 

โครงการบริจาคผ้าห่มกันหนาวประจำปี 2559

 


คุณอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการบริหารของบมจ. ทีพีไอ โพลีน /บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์และบริษัทในเครือฯ ร่วมกับมูลนิธิสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต ได้มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้กับผู้ประสบภัยหนาว ซึ่งยังมีหลายพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลและไม่มีเครื่องนุ่งห่มเพียงพอ โดยทางภาคเหนือ ได้มอบผ่านกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2,000 ผืน เพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียน,อาจารย์และประชาชนที่อยู่ในสังกัดภาค, โรงพยาบาลแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 500 ผืน เพื่อมอบให้กับผู้ป่วย,ญาติผู้ป่วยและออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่, มอบผ่านสำนักปฏิบัติธรรม “ธรรมศิลป์” เพื่อนำไปช่วยเหลือชาวเขาและประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดเชียงรายและอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1,000 ผืน ชาวเขาและประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ยาว,ดอยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จำนวน 550 ผืน และนักเรียนโรงเรียนผาขวางวิทยา จังหวัดเชียงราย จำนวน 400 ผืน สำหรับทางภาคอีสาน ได้มอบให้กับกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2,000 ผืน,และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 ค่ายเสนีย์รณยุทธ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 2,000 ผืน เพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียน,อาจารย์และประชาชนในพื้นที่ที่อยู่ในสังกัดภาค โดยทางบริษัทฯ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบไออุ่นให้กับผู้ประสบภัยหนาว และจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาวะอากาศที่หนาวเย็นต่อไป อ่านต่อ


 

 

 


ขอแสดงความยินดี กับท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน) คุณประทีป เลี่ยวไพรัตน์
เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวัสดุศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี


 


 

รายการรู้รอบด้าน : ข้อควรระวังในการใช้มูลสัตว์

 


 


 

รายการรู้รอบด้าน : พิธีเปิดเดินขบวนรถปฐมฤกษ์ ภายใต้โครงการความร่วมมือกับเอกชน จัดหารถจักรของ บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าทางรถไฟ

 

 


ปุ๋ยทีพีไอ สู้ภัยแล้ง

 


ข่าวประชาสัมพันธ์

 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ทางบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน) ได้มีพิธีทำบุญเปิดห้องจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายแห่งใหม่ ณ อาคารทีพีไอ พลาซ่า ริมถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งเป็นโชวรูมที่ทันสมัย จัดแสดงสินค้าของบริษัท และบริษัทในเครือทุกชนิด ตัวอาคารได้มีการปรับปรุงให้ทันสมัย โดยการนำแผ่น Digital Printed Board ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของบริษัทฯ มาใช้ได้อย่างสวยงามลงตัว ทางบริษัทฯใคร่ขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจ เข้าเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าได้แล้วตั้งแต่วันนี้
"ทีพีไอ เราสร้างอนาคตด้วยภูมิปัญญาที่น่าเชื่อถือ และจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม"

 


คอนกรีต ทีพีไอกับไฟรถใต้ดินสายสีน้ำเงิน 


 

ASEAN Energy Awards 2015
ทีพีไอ โพลีน คว้ารางวัลชนะเลิศระดับอาเซียน ASEAN Coal Awards 2015

 


นายวรวิทย์ เลิศบุษศราคาม รองผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลชนะเลิศระดับอาเซียน "ASEAN Coal Awards" ประเภท Special Submission Category จากโครงการ "ลดการลุกไหม้ของฝุ่นถ่านในระบบ Coal Preparation" เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรม Mandarin Oriental กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

ซึ่งโครงการดังกล่าวสามารถลดต้นทุนการใช้เชื้อเพลิงของบริษัทฯ โดยเฉพาะน้ำมันเตาที่มีราคาสูงกว่าถ่านหินและะลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานได้สำเร็จ นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงให้เห็น ถึงศักยภาพ และคุณภาพขององค์กรที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการอนุรักษ์พลังงานได้เป็นอย่างดี โดยทีพีไอ โพลีน เข้าร่วมประกวดและ คัดเลือกองค์กรที่มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ของกิจการถ่านหินของประเทศไทย (Thailand Coal Award) เป็นครั้งแรก และสามารถคว้ารางวัลใหญ่จาก 2 เวทีการประกวด ระดับประเทศและระดับอาเซียน (Thailand Coal Awards และ ASEAN Coal Awards) ถือเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดการยกระดับมาตรฐาน การประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับถ่านหินให้สูงขึ้น และเป็นต้นแบบของการประกอบกิจการที่ดีสำหรับผู้ประกอบการรายอื่นๆ เพื่อนำไปปรับใช้อันจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย และส่งเสริมการดำเนินการที่ดี ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับถ่านหินให้ได้มาตรฐานสากล ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคม อย่างเป็นปกติสุข และสร้างความเจริญทางสังคมและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น


 


 

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล CSR-DIW Awards

 


เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล CSR-DIW Awards โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตสีเขียวให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน)

โดยในปีนี้ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลและเกียรติบัตร 2 รางวัล คือ CSR-DIW Awards และ CSR-DIW Continuous Awards โดยมี ดร. อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานสรุปผลดำเนินงานและมอบรางวัล ณ ห้องประชุม Grand Diamond Ballroom (ชั้น 2 IMPACT Forum Hall 9) เมืองทองธานี 

บริษัท ทีพีไอ ออลซีซั่นส์ จำกัด เข้าซื้อกิจการผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกวิสต้าโซลาร์ - เมืองไดเทนแฮม ประเทศเยอรมันนี วันอังคารที่ 4 มีนาคม 2557

 


ในภาพ
ดร.อเลน มิซซอร์เทน ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีไอ ออลซีซํ่นส์ จำกัด
นายแอนเดรียส์ ฮอฟแมนน์ กรรมการบริหาร บริษัท อิสแมน เคมิคอล

บริษัท ทีพีไอ ออลซีซั่นส์ จำกัด  ได้ทำสัญญาร่วมกับบริษัท อิสแมน เคมิคอล เพื่อเข้าซื้อกิจการผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกวิสต้าโซลาร์  การเข้าซื้อกิจการดังกล่าวควบรวมทั้งในส่วนของเทคโนโลยีการผลิต เครื่องจักร และสัดส่วนทางการตลาด  โดยคาดการณ์ว่าจะสามารถผลิตสินค้าออกมารองรับความต้องการของลูกค้าในตลาดยุโรปได้ประมาณปลายเดือนมิถุนายน 2557 ด้วยกำลังการผลิตที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากธุรกิจเดิมถึง 20,000 ตันต่อปี วิต้าโซลาร์เป็นแบรนด์ในธุรกิจแผ่นฟิล์มพลาสติกที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดในยุโรปซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2525

บริษัท ทีพีไอ ออลซีซั่นส์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์ คอนกรีต เม็ดพลาสติก ฯลฯ ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็นผู้นำและครองส่วนแบ่งการตลาดในผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก Ethylene Vinyl Acetate และ Low Density Polyethylene สูงสุดในประเทศ และเป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่กี่รายในโลกที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเม็ดพลาสติก Ethylene Vinyl Acetate สำหรับเป็นส่วนประกอบในการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์

 

 
   
   
 

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไข