เกี่ยวกับเรา > ติดต่อเรา
 
 
  • สำนักงานใหญ่
26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทร. (66 2) 285-5090, 213-1039
โทรสาร. (66 2) 213-1035   (แผนที่)
 
 
 
 
  • ปุนซีเมนต์

Phone number: (66 2) 678-5000 ต่อ 12565

Email: Pornpun@tpipolene.co.th

 
  • ปูนสำเร็จรูป

Phone number: (66 2) 678-7064

FAX number: (66 2) 285-5878

Email: tpipl_mortar@tpipolene.co.th

  • LDPE / EVA

Phone number: (66 2) 213-1039 ต่อ 12069

Email: mktagent@tpipolene.co.th

  • Solar Cell Encapsulants

Phone number: (66 2) 678 5000,(66 2) 285 5090 ต่อ 12050,12090,12092

FAX number: (66 2) 678 7071

Email: salestpias@tpipolene.co.th

  • คอนกรีตผสมเสร็จ

Phone number: (66 2) 678-5350-74

FAX number: (66 2) 272-4883

Lab Control: 02 272-5904-9

ศูนย์รับงาน/จัดส่ง(บริการ 24 ชม. ทุกวัน): 02 678-6789, 02-678-5382-90

Email: tpicmktg@tpipolene.co.th

  • ปุ๋ยอินทรีย์ ทีพีไอ

Phone number: (66 2) 285-5090,(66 2) 213-1039 แผนกเทคนิคการเกษตร ฝ่ายการตลาด

  • การใช้งานเว็บไซต์

Email: support@tpipolene.co.th

 
 
 


บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไข