ฉลากคาร์บอน
 
 

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2552 ที่ผ่านมา  สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้จัดงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์การรับรองฉลากคาร์บอน และพิธีมอบประกาศนียบัตรรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอน  ณ อาคารจามจุรีสแควร์   ซึ่งบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและผู้จำหน่ายปูนซีเมนต์รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย  ที่ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอน  ทั้งผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์และปูนสำเร็จรูป

ฉลากคาร์บอน คืออะไร ??

ฉลากคาร์บอน คือ ฉลากที่ให้การรับรองโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งมอบให้กับผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าที่มีมาตรฐานการควบคุม และมีประสิทธิภาพในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(co2)  โดยการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม      และลดปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน 

ผลิตภัณฑ์ปูนทีพีไอ ที่ได้รับฉลากคาร์บอน

  

  ในปัจจุบัน บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)  มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนแล้ว ถึง 4 ผลิตภัณฑ์  ซึ่งฉลากคาร์บอนที่ให้การรับรองจะมีหมายเลขกำกับที่แตกต่างกัน

 

ประเภทพิจารณาการผลิต ประเภทพิจารณาการผลิต ประเภทพิจารณาการผลิต ประเภทพิจารณาการผลิต

CM.TPI.I-2009.I.18.7 CM.TPI.II-2009.I.21.4 CM.TPI.III-2009.I.26.2 CM.TPI.IV-009.I.13.9

 

 
 

 

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไข